Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

by Νίκος Μπόλλας
0 comment

Μετά από τις αρχιαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 23 Ιουνίου 2021, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γατσέλος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Μπόλλας Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας:  Γούλα Μαρία

Ταμίας: Γκίκας Αθανάσιος

Ειδ. Γραμματέας: Πεφτίτσης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη: Ντάλα-Λάσκου Βαΐα

                                            Τέζας Αστέριος

                                            Ντάνης Χρυσοβαλάντης

Εκπρόσωποι Π.Ο.Σ.Σ.: Πιστόλας Ιωάννης

                                        Γρούνας Βασίλειος

Εξελεγκτική Επιτροπή: Νάκος Βασίλειος

                                          Γεωργίου Βασίλειος

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.